Sở Ngoại vụ đề nghị cho tổ chức hợp tác Giao lưu Hokkaido Hopeland Việt Nam (Nhật Bản) hoạt động tại tỉnh Lâm Đồngnew

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 4942 | Cật nhập lần cuối: 10/5/2017 9:02:45 PM | RSS

Sở Ngoại vụ đề nghị cho tổ chức hợp tác Giao lưu Hokkaido Hopeland Việt Nam (Nhật Bản) hoạt động tại tỉnh Lâm Đồng