Lịch học và lịch thi

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

I. LỊCH HỌC:

CÁC LỚP TRUNG CẤP

LỊCH HỌC HẰNG TUẦN

VĂN HOÁ, YS2K8.1, DS2K7.1, YS2K7.1, KT2K14.1

Click vào tải TKB: Từ ngày 17/07 đến ngày 23/07/2023

CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

LỊCH HỌC HÀNG TUẦN

I. CĐ KT-PHCN K3, CĐ DƯỢC K5,

II. ĐH KẾ TOÁN, ĐH TVTT, ĐH SƯ PHẠM HUẾ (GDTHK4.B, GDMNK4.B, GDTH K5.A, GDMNK5.A, SP VẬT LÝ K5).

Click vào tải TKB: Từ ngày 17/07 đến ngày 23/07/2023

II. LỊCH THI:

I. Các lớp Trung cấp:

II. LỊCH THI CÁC LỚP LIÊN KẾT

I. LỊCH THI CÁC LỚP TRUNG CẤP

LỊCH THI NGÀY 02-03/07/2022 áp dụng cho các lớp DS2K7.1-YS2K8.1-KT2K15.1-VĂN HOÁ

II. LỊCH THI CÁC LỚP LIÊN KẾT

LỊCH THI NGÀY 02-03/07/2022 áp dụng cho LỚP CĐPHCN 2020