Lịch học và lịch thi

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

I. LỊCH HỌC:

CÁC LỚP TRUNG CẤP

LỊCH HỌC HẰNG TUẦN

TT2K1.1, KT2K10.1, YS2K3.1, DS2K3.1, KT2K11.1, KT2K12.1, YS2K4.1, DS2K4.1, TT2K2.1, YS2K5.1, DS2K5.1

Click vào tải TKB: Từ ngày 10/06 đến ngày 16/06/2019

CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

LỊCH HỌC

1. CĐ DƯỢC K2, CĐ DƯỢC K3, CĐ DƯỢC K4, CĐ PHCN K1.

2. ĐH Y TẾ CC, ĐH SƯ PHẠM HUẾ (GDTHK2, GDMNK2, SP LỊCH SỬ K2, GDTHK3, SP ĐỊA LÝ K3).

Click vào tải TKB: Từ ngày 10/06 đến ngày 16/06/2019

II. LỊCH THI:

Các lớp Trung cấp: YS2K4.1, DS2K4.1, YS2K5.1, KT2K11.1, TT2K2.1 và TT2K1

LỊCH THI CÁC LỚP TRUNG CẤP

I. Click vào tải lịch thi KTHP lần 1 lớp DS2K5.1 và KT2K12.1 ngày 25/05 đến ngày 26/05/2019

1. LỚP LIÊN THÔNG ĐH SƯ PHẠM (GIÁO DỤC TIỂU HỌC, SƯ PHẠM MẦM NON, SƯ PHẠM LỊCH SỬ, SƯ PHẠM ĐỊA LÝ)

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Click vào tải Lịch thi: Ngày 30/06- 03/07/2018
2. LỚP CĐ DƯỢC K3, CĐ DƯỢC K4, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Click vào tải Lịch thi: Ngày 25/05- 26/05/2019

3. LỚP TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON (MN2K1, MN2K2)

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Click vào tải Lịch thi: Ngày 03/02- 04/02/2018