Lịch học và lịch thi

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

I. LỊCH HỌC:

CÁC LỚP TRUNG CẤP

LỊCH HỌC HẰNG TUẦN

TT2K1.1, KT2K10.1, YS2K3.1, DS2K3.1, KT2K11.1, KT2K12.1, YS2K4.1, DS2K4.1, TT2K2.1, YS2K5.1, DS2K5.1

Click vào tải TKB: Từ ngày 10/12 đến ngày 16/12/2018

CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

LỊCH HỌC

1. ĐHLTKT_K4, ĐH Y TẾ CC, CĐ DƯỢC, TC SP MẦM NON (MN2K1, MN2K2), LỚP LIÊN THÔNG ĐH SƯ PHẠM HUẾ

Click vào tải TKB: Từ ngày 10/12 đến ngày 16/12/2018

II. LỊCH THI:

Các lớp Trung cấp: YS2K4.1, DS2K4.1, YS2K5.1, KT2K11.1, TT2K2.1 và TT2K1

LỊCH THI CÁC LỚP TRUNG CẤP

Click vào tải lịch thi KTHP lớp YS2K4.1 - YS2K5.1 - KT2K11.1 - KT2K12.1 - TT2K2.1

Danh sách CẤM THI đợt thi ngày 8-9/12/2018

1. LỚP LIÊN THÔNG ĐH SƯ PHẠM (GIÁO DỤC TIỂU HỌC, SƯ PHẠM MẦM NON, SƯ PHẠM LỊCH SỬ)

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Click vào tải Lịch thi: Ngày 30/06- 03/07/2018
2. LỚP ĐH LIÊN THÔNG KẾ TOÁN VINH (khóa 3C_K3DKTCLT)

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Click vào tải Lịch thi: Ngày 20/01- 21/01/2018

3. LỚP TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON (MN2K1, MN2K2)

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Click vào tải Lịch thi: Ngày 03/02- 04/02/2018

Danh sách dự thi MN2K1: Giáo dục học MN,

PP GD Âm nhạc, Phòng bệnh