Lịch học và lịch thi

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

I. LỊCH HỌC:

CÁC LỚP TRUNG CẤP

LỊCH HỌC HẰNG TUẦN

TT1K1.1, KT2K10.1, YS2K3.1, DS2K3.1, KT2K11.1, YS2K4.1, DS2K4.1, TT1K2.1

Click vào tải TKB: Từ ngày 15/01 đến ngày 21/01/2018

CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

LỊCH HỌC HẰNG TUẦN

1. ĐHLTKT_K4, ĐH Y TẾ CC, CĐ DƯỢC, TC SP MẦM NON (MN2K1, MN2K2), LỚP LIÊN THÔNG ĐH SƯ PHẠM HUẾ

Click vào tải TKB: Từ ngày 15/01 - 21/01/2018

II. LỊCH THI:

***Lịch thi tốt nghiệp các lớp YS2K2, DS2K2, KT2K9

Các lớp Trung cấp: YS2K3.1, DS2K3.1, KT2K10.1 và TT2K1

LỊCH THI CÁC LỚP TRUNG CẤP

CLICK VÀO ĐỂ TẢI LỊCH THI TỐT NGHIỆP YS2K2, DS2K2, KT2K9

1. Danh sách thi Tốt nghiệp môn Chính trị

2. Danh sách thi lớp DS2K2:

- Click vào để tải danh sách thi Môn Lý thuyết tổng hợp

- Click vào để tải danh sách thi Môn Thực hành nghề

3. Danh sách thi lớp YS2K2

- Click vào để tải danh sách thi Môn Lý thuyết tổng hợp

- Click vào để tải danh sách thi Môn Thực hành nghề

4. Danh sách thi lớp KT2K9

- Click vào để tải danh sách thi Môn Lý thuyết tổng hợp

- Click vào để tải danh sách thi Môn Thực hành nghề

5. Danh sách Miễn thi môn Giáo dục Chính trị

- Click vào để tải danh sách miễn thi Giáo dục Chính trị lớp YS2K2

- Click vào để tải danh sách miễn thi Giáo dục Chính trị lớp DS2K2

- Click vào để tải danh sách miễn thi Giáo dục Chính trị lớp KT2K9

1. Lớp KT2K10.1, YS2K3.1, DS2K3.1 và Trồng trọt khóa 1

1. LỚP ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Click vào tải Lịch thi: Ngày 02/12- 03/12/2017

2. LỚP ĐH LIÊN THÔNG KẾ TOÁN VINH (khóa 3C_K3DKTCLT)

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Click vào tải Lịch thi: Ngày 20/01- 21/01/2018

5. LỚP TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON (MN2K1)

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Click vào tải Lịch thi: Ngày 02/12- 03/12/2017