Lịch học và lịch thi

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

I. LỊCH HỌC:

CÁC LỚP TRUNG CẤP

LỊCH HỌC HẰNG TUẦN

YS2K6.1, KT2K13.1, TT3K2.1

Click vào tải TKB: Từ ngày 19/10 đến ngày 25/10/2020

CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

LỊCH HỌC HÀNG TUẦN

I. CĐ DƯỢC K4, CĐ DƯỢC K5, CĐ KT - PHCN K1.

II. ĐH KẾ TOÁN, ĐH SƯ PHẠM HUẾ (GDTHK3, SP ĐỊA LÝ K3, GDTHK4.A, GDTHK4.B, GDMNK4.A, GDMNK4.B, SP TOÁN K4, SP SINH HỌC K4, SP ĐỊA LÝ K4, SP VẬT LÝ K4).

Click vào tải TKB: Từ ngày 19/10 đến ngày

25/10/2020

II. LỊCH THI:

Các lớp Trung cấp: YS2K6.1, KT2K13.1, KT3K13.1, TT3K3.1, TT2K3.1

LỊCH THI CÁC LỚP TRUNG CẤP

LỊCH THI NGÀY 22-23/08/2020 ÁP DỤNG CHO CÁC LỚP YS2K6.1, KT2K13.1, KT3K13.1, TT2K3.1