Lịch học và lịch thi

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

I. LỊCH HỌC:

CÁC LỚP TRUNG CẤP

LỊCH HỌC HẰNG TUẦN

YS2K6.1, KT2K13.1, TT3K2.1, YS2K7.1, KT2K14.1

Click vào tải TKB: Từ ngày 03/05 đến ngày 09/05/2021

CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

LỊCH HỌC HÀNG TUẦN

I. CĐ DƯỢC K4, CĐ DƯỢC K5, CĐ KT - PHCN K1, CĐ KT-PHCN K2

II. ĐH KẾ TOÁN, ĐH TVTT, ĐH SƯ PHẠM HUẾ (GDTHK4.A, GDTHK4.B, GDMNK4.A, GDMNK4.B, SP TOÁN K4, SP SINH HỌC K4, SP ĐỊA LÝ K4, SP VẬT LÝ K4, GDTH K5.A, GDMNK5.A, SP VẬT LÝ K5).

Click vào tải TKB: Từ ngày 03/05 đến ngày 09/05/2021

II. LỊCH THI:

Các lớp Trung cấp:

LỊCH THI CÁC LỚP TRUNG CẤP

LỊCH THI NGÀY 30-31/01/2021 ÁP DỤNG CHO CÁC LỚP KT2K14.1, KT3K14.1, YS2K7.1