Lịch học và lịch thi

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

I. LỊCH HỌC:

CÁC LỚP TRUNG CẤP

LỊCH HỌC HẰNG TUẦN

TT2K1.1, KT2K10.1, YS2K3.1, DS2K3.1, KT2K11.1, YS2K4.1, DS2K4.1, TT2K2.1

Click vào tải TKB: Từ ngày 18/06 đến ngày 24/06/2018

CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

LỊCH HỌC

1. ĐHLTKT_K4, ĐH Y TẾ CC, CĐ DƯỢC, TC SP MẦM NON (MN2K1, MN2K2), LỚP LIÊN THÔNG ĐH SƯ PHẠM HUẾ

Click vào tải TKB: Từ ngày 18/06 đến ngày 24/06/2018

II. LỊCH THI:

Các lớp Trung cấp: YS2K3.1, DS2K3.1, KT2K10.1, YS2K4.1, DS2K4.1, KT2K11.1, TT2K2.1 và TT2K1

LỊCH THI CÁC LỚP TRUNG CẤP

Click vào tải lịch thi lớp YS2K3.1 - TRỒNG TRỌT KHÓA 1 - TRỒNG TRỌT KHÓA 2 ngày 26/05/2018

1. LỚP LIÊN THÔNG CĐ DƯỢC SỸ

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Click vào tải Lịch thi: Ngày 03/02- 04/02/2018

Danh sách dự thi: Thực vật Dược P1, P2,

Xác suất thống kê Y dược P1, P2;

Hóa hữu cơ P1, P2;

Hóa đại cương - Vô cơ P1, P2;

Dược lâm sàng P1, P2;

Sinh học - Di truyền P1, P2;

Vi sinh - ký sinh trùng P1, P2

2. LỚP ĐH LIÊN THÔNG KẾ TOÁN VINH (khóa 3C_K3DKTCLT)

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Click vào tải Lịch thi: Ngày 20/01- 21/01/2018

3. LỚP TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON (MN2K1, MN2K2)

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Click vào tải Lịch thi: Ngày 03/02- 04/02/2018

Danh sách dự thi MN2K1: Giáo dục học MN,

PP GD Âm nhạc, Phòng bệnh