Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quốc Việt

Địa chỉ: Tổ 62, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633.994.888- 0633.647.067 Email: tcktktquocviet@moet.edu.vn

Hoặc gửi thông tin theo mẫu sau :

4461