HÌNH ẢNH BUỔI LỄ CẤP BẰNG TN NGÀNH TC Y - DƯỢC KHOÁ 2020 -2022new

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 602 | Cật nhập: 10/10/2022 11:04:28 AM | RSS

Các học viên chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo nhà trường!

HÌNH ẢNH  BUỔI LỄ CẤP BẰNG TN NGÀNH TC Y - DƯỢC  KHOÁ 2020 -2022HÌNH ẢNH  BUỔI LỄ CẤP BẰNG TN NGÀNH TC Y - DƯỢC  KHOÁ 2020 -2022HÌNH ẢNH  BUỔI LỄ CẤP BẰNG TN NGÀNH TC Y - DƯỢC  KHOÁ 2020 -2022