Cao đẳng Kế toán

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 4644 | Cật nhập lần cuối: 3/17/2014 2:20:22 PM | RSS

CHUẨN ĐẦU RA BẬC CAO ĐẲNG, NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

1. Kiến thức:

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Có trình độ về toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế - quản trị kinh doanh như: Thống kê doanh nghiệp, Kinh tế lượng, Xác suất thống kê,… đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

- Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về khối ngành kinh tế -quản trị kinh doanh, kiến thức cơ sở ngành kế toán làm nền tảng để nghiên cứu các môn nghiệp vụ thuộc ngành kế toán;

- Có kiến thức sâu về chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, nắm vững các chính sách, chế độ kế toán, chế độ thuế và quản lý tài chính;

- Có kiến thức cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và tổ chức dữ liệu kế toán;

- Có những kiến thức chuyên sâu về các phần thực hành kế toán doanh nghiệp;

- Có trình độ Tin học B theo chuẩn quốc gia (phôi chứng chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp);

- Có trình độ tiếng Anh đạt B theo chuẩn quốc gia (phôi chứng chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp);

- Hoàn thành chương trình đào tạo “Khởi sự doanh nghiệp” 45 tiết (có Giấy chứng nhận).

2. Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng như: Word, Excel, PowerPoint, Internet...; phần mềm Kế toán;

- Kỹ năng làm việc theo nhóm;

- Kỹ năng tiếp cận, phân tích, so sánh và xử lý một cách độc lập vấn đề tài chính, kế toán;

- Xây dựng được các mô hình chung về tổ chức hạch toán ở các doanh nghiệp;

- Lập chứng từ kế toán, sổ sách kế toán và tổ chức kế toán quản trị, lập và phân tích báo cáo tài chính, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

- Có khả năng tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp về lĩnh vực kế toán;

- Giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh.

3. Thái độ:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn thận, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp.

4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Phòng Kế toán, Tài chính-Kế toán, Kế hoạch toán tiền lương… trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước;

- Các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng soạn thảo văn bản pháp lý về kế toán nói riêng và về kinh tế, quản lý nói chung;

- Các đơn vị có chức năng tổ chức, chỉ đạo công tác kế toán thuộc các cơ quan Nhà nước, Bộ, ngành;

- Các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp;

- Hoặc giáo viên dạy nghề.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

Học liên thông lên đại học và các bậc học cao hơn.