Trung cấp Kế toán

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3797 | Cật nhập lần cuối: 3/17/2014 2:17:51 PM | RSS

CHUẨN ĐÂU RA BẬC TRUNG CẤP NGÀNH KẾ TOÁN

1. Về kiến thức

Có những hiểu biết và nhận thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về khoa học tự nhiên và xã hội đủ để tiếp thu kiến thức khoa học cơ sở và chuyên ngành.

Có những kiến thức cơ bản về kinh tế- xã hội, khoa học kế toán, khoa học tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

Thực hành thành thạo các nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề chuyên môn kế toán, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong các doanh nghiệp.

2. Về kỹ năng

- Thành thạo trong việc định khoản các nghiệp vụ kinh tế, biết lập các loại chứng từ kế toán, tập hợp chứng từ, lập và ghi chép sổ sách kế toán, tính toán chi phí, xác định được giá thành sản phẩm, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

- Phân tích được tình hình tài chính của doanh nghiệp và đưa ra giải pháp, đề xuất ý kiến với lãnh đạo doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, đúng luật.

- Biết sử dụng các thiết bị văn phòng, đặt biệt sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản, làm kế toán bằng Excel và biết sử dụng các phần mềm kế toán hiện hành, co biện pháp quản lý tài sản của doanh nghiệp.

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm có hiệu quả.

3. Về thái độ:

- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chấp hành chính sách, đường lối và pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

- Có ý thức trách nhiệm công dân, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật, có tác phong công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hoá của dân tộc.

- Có phương pháp làm việc khoa học, có khả năng giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn công việc, đúc rút được những kinh nghiệm thiết thực, hình thành năng lực tư duy có tính sáng tạo, linh hoạt cao.

- Có ý thức học tập và rèn luyện đạo đức để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc, chấp hành nội quy học tập của trường.

4. Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ quốc gia, Anh văn trình độ A trở lên.

5. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Là một nhân viên kế toán trong các loại hình doanh nghiệp.

- Có khả năng làm ở bất kỳ vị trí kế toán nào: kế toán tổng hợp, kế toán công nợ, kế toán vốn bằng tiền, kế toán thuế....

- Có khả năng lập được các báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo quy định hiện hành.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

- Có khả năng phát triển chuyên môn và thích ứng với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, tình hình sản xuất kinh doanh trong thời kỳ hội nhập.Có thể tiếp tục học tập,

nghiên cứu liên thông lên cao đẳng, đại học.

k�Ro����`�ế toán tổng hợp, kế toán công nợ, kế toán vốn bằng tiền, kế toán thuế....

- Có khả năng lập được các báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo quy định hiện hành.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

- Có khả năng phát triển chuyên môn và thích ứng với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, tình hình sản xuất kinh doanh trong thời kỳ hội nhập.Có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu liên thông lên cao đẳng, đại học.

TIN CŨ HƠN