Chiêu sinh các lớp ngắn hạn

KHAI GIẢNG THƯỜNG XUYÊN

Anh văn trình độ A, B, C

Tin học trình độ A, B, C

Lái xe Ô tô hạng B2, C

Kế toán trưởng HCSN & DN

Tổ chức sự kiện, biên kịch và dẫn chương trình…